TALOUSARVIOALOITE 79/2013 vp

TAA 79/2013 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vientiosuuskunta Viexpon toimintaan

Eduskunnalle

Vientiosuuskunta Viexpo tarjoaa kansainvälistymistä helpottavia palveluja pienille ja keskisuurille yrityksille Pohjanmaan alueella.

Valtio on tukenut Viexpon toimintaa vuodesta 1971 alkaen. Vuonna 2012 Viexpon valtionapua leikattiin 340 000 eurosta 240 000 euroon, mikä johti kahden kansainvälistymisasiantuntijan toimen vähentämiseen Viexpon toimistossa. Valtion Viexpolle maksama yleisavustus on ollut yhtä matalalla tasolla viimeksi vuonna 2002. Saamamme tiedon mukaan työ- ja elinkeinoministeriö suunnittelee leikkaavansa Viexpon yleisavustusta edelleen vuoden 2013 osalta.

Viexpo on organisaationa tehokas, mistä kertoo osaltaan sen toiminnasta hyötyneiden yritysten suuri määrä. Vuonna 2011 Viexpon hankkeiden kautta TEM:n tukemiin yhteishankkeisiin osallistui 273 yritystä. Tämä on yli 10 % osallistuvien yritysten yhteismäärästä ja valtion budjettiin suhteutettuna huomattavasti yli Viexpon rahoitusosuuden. Viexpon etuja ovat käytännönläheisyys, kaksikielisyys ja sen tapa palvella nimenomaan pieniä yrityksiä.

Suomen nykyinen suhdannetilanne vaatii panostuksia pk-yritysten vienninedistämiseen. Pohjanmaan alueella pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva potentiaali laajentaa toimintaansa ulkomaille. Jotta tämä potentiaali tulee hyödynnettyä, tarvitaan kansainvälistymistä tukevia palveluja. Tässä Viexpolla käytännönläheisenä ja juuri pieniä yrityksiä palvelevana kaksikielisenä toimijana on merkittävä rooli. Siksi Viexpon yleisavustus tulee palauttaa vuoden 2011 tasolle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.20.41 lisäyksenä 125 000 euroa Vientiosuuskunta Viexpon toimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Lasse Hautala /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Peter Östman /kd
 • Mikko Savola /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Hongisto /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Janne Sankelo /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Lars Erik Gästgivars /r