TALOUSARVIOALOITE 79/2014 vp

TAA 79/2014 vp - Katja Hänninen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 22 Oulu—Kajaani—Vartius-tieosuuden kehittämiseen

Eduskunnalle

Valtatie 22 Oulun ja Kajaanin välillä on osa Suomen poikittaista tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Tie on kahta maakuntaa — Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata — ja niiden keskuksia yhdistävä päätie. Sillä on tärkeä vaikutus myös sen varrella olevien kuntien elinvoimaisuuteen sekä alueen yritysten ja matkailualan toimintaan. Valtatie on osa EU:n Northern Axis -liikennekäytävää ja kuuluu TEN-tieverkostoon.

Oulu—Kajaani-välin kehittäminen on keskeinen osa saavutettavuuden parantamista. Kun koko yhteysvälin kehittämiskokonaisuus toteutetaan, lyhenee Oulun ja Kajaanin välinen matka-aika merkittävästi nykyisestä. Ensimmäisen vaiheen toteutus 45 miljoonaa euroa sisältyy Kataisen hallituksen hyväksymän liikennepoliittisen selonteon investointeihin.

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelle on laadittu kolmen maakunnan yhteinen liikennestrategia (KAKEPOLI). Siinä on priorisoitu merkittävimmät väylähankkeet. Keskeinen tavoite on alueen maakuntakeskusten välisten tieyhteyksien parantaminen, kuten valtatien 22 välillä Oulu—Kajaani.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 5 800 000 euroa valtatien 22 Oulu—Kajaani—Vartius-tieosuuden kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Katja Hänninen /vas
  • Risto Kalliorinne /vas
  • Kari Uotila /vas
  • Anna Kontula /vas

​​​​