TALOUSARVIOALOITE 796/2010 vp

TAA 796/2010 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen tukemiseen

Eduskunnalle

Hallitus on koko toimikautensa ajan toteuttanut päinvastaista liikennepolitiikkaa, kuin se on linjannut omassa liikennepoliittisessa selonteossaan. Tämä on näkynyt myös joukkoliikenteen kehittämisessä. Eduskunnassa on vallinnut yksimielisyys siitä, että joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja toimintavarmuutta ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona tulee lisätä varmistamalla joukkoliikenteen riittävä rahoitustaso.

Suurille kaupungeille osoitettu joukkoliikenteen tuki ei vastaa lähellekään niitä tavoitteita joita joukkoliikenteen kehittämiselle on asetettu. Muille kaupungeille ja haja-asutusseutujen joukkoliikenteelle tulevaisuus merkitsee hintojen nostoa ja palvelutason karsimista. Mikäli halutaan säilyttää nykyinen palvelutaso tai kehittää sitä, kunnat joutuvat maksumiehiksi. Jo nyt keskisuurissa kaupungeissa kuntien osuus lipputuista voi olla yli 70 %. Valtio on todellisuudessa lipeämässä vähitellen vastuusta joukkoliikenteen ylläpidossa. Tämä on vastoin juuri hyväksytyn joukkoliikennelain tavoitteita. Lisäksi dieselpolttoaineen veron nousu on nostamassa bussiliikenteen kustannuksia huomattavasti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 15 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Kari Rajamäki /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Matti Saarinen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Valto Koski /sd
  • Matti Ahde /sd

​​​​