TALOUSARVIOALOITE 799/2010 vp

TAA 799/2010 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen terveydenhuollon maksukattojen yhdistämiseen

Eduskunnalle

Monet kansalliset terveysjärjestöt, mm. Sydänliitto, kantavat huolta korkeista sairauskuluista jotka luovat myös väestön terveyseroja.

Terveyspalvelujen omavastuuosuudet ovat Suomessa jo nykyisellään kansainvälisesti vertaillen korkeita. Julkisen terveydenhuollon maksujen omavastuuosuutta tulee alentaa lähemmäs eurooppalaista keskitasoa. Terveydenhuollon erillisille maksuille tulee luoda yksi yhtenäinen, riittävän alhainen maksukatto ja jakaa näin sairauden potilaalle aiheuttamaa taloudellista taakkaa aiempaa yhteisvastuullisemmin. Lääkkeiden maksukatto ja kunnallinen terveydenhuollon maksukatto on yhdistettävä ja yhdistetty maksukatto, 600 euroa, on saatava toimivaksi.

Esimerkiksi sairaalahoidon, Kela-korvattavien lääkkeitten ja matkakustannusten yhteenlaskettu maksukatto ylittää 1 400 euroa, joka on huomattavasti korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 50 000 000 euroa terveydenhuollon maksukattojen yhdistämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​