TALOUSARVIOALOITE 80/2014 vp

TAA 80/2014 vp - Katja Hänninen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsilisiin

Eduskunnalle

Esitämme lapsilisälain muutoksen hylkäämistä. Lapsilisistä leikkaaminen on väärä säästökohde, koska se leikkaa pienituloisten perheiden toimeentulosta suhteellisesti eniten.

Lapsilisien leikkausta suunnitellaan kompensoitavan verotuksen lapsivähennyksellä. Vähennys ei hyödytä pienituloisimpia perheitä, joilla ei ole tuloja ja pääomia, joiden verotuksesta vähennyksen voisi tehdä. Näin ollen kompensaatio kohdistuu vain osalle perheistä. Lapsilisäleikkauksen 113 miljoonaa kutistuu lapsivähennyksen ja verohallinnon kulujen myötä noin 40 miljoonan säästöksi, mikä on suoraan pois kotimaisesta ostovoimasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.10.51 lisäyksenä 113 000 000 euroa lapsilisiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Katja Hänninen /vas
  • Risto Kalliorinne /vas
  • Kari Uotila /vas
  • Anna Kontula /vas

​​​​