TALOUSARVIOALOITE 808/2010 vp

TAA 808/2010 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen vanhustenhuollon tason parantamiseen

Eduskunnalle

Kunnallisessa vanhusten laitoshuollossa henkilöstön lukumäärä on vähentynyt. Samalla hoidettavien vanhusten kunto on heikentynyt. Useat tutkimustulokset ovat kiistatta osoittaneet, että vanhustenhuoltoon tarvitaan kiireellisesti lisää resursseja. Koulutettua, kielitaitoista hoitohenkilökuntaa on liian vähän eikä henkilökunta ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Kiireestä johtuen sekä potilasturvallisuus että työturvallisuus kärsivät. Henkilöstön alimiehitys heikentää myös hoidon tasoa ja koettelee hoitajien jaksamista

Gerontologisen tietämyksen lisääntyessä on todettu varsinaisen vanhuuden ja siihen liittyvän palvelujen tarpeen alkavan noin 75—80 vuoden iässä. Ikääntyneiden määrä kasvaa edelleen voimakkaasti 2020-luvulle asti, jolloin suuret ikäluokat saavuttavat 75 vuoden iän. Väestön ikääntymisen haasteista ei selvitä, ellei puitteita hyvälle hoidolle luoda nyt.

Vanhuspalveluita koskeva hoivatakuu ei takaa hoivaa, vaan ainoastaan sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnin seitsemän arkipäivän sisällä siitä, kun yli 80-vuotias on ottanut yhteyttä viranomaiseen. Hoivaa tai palveluita lainsäädännöllä ei taata. Professori Sirkka-Liisa Kivelän selvityksen mukaan 85 vuotta täyttäneiden toimintakyvyn heikkeneminen viimeisten parinkymmenen vuoden aikana viittaa puutteisiin ikääntyneiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Joka neljännessä vanhustenhuollon laitoksessa on epäpätevää henkilökuntaa. Vain kahdessa kolmesta hoitolaitoksesta on sosiaali- ja terveysministeriön minimisuosituksen verran henkilökuntaa. Ikääntyneiden hoivapalveluissa henkilöstöä on vähennetty niin paljon, että hoidon laatu ja henkilöstön kestokyky ovat kärsineet. Laadukkaan hoidon takaamiseksi niin kodeissa kuin avo- kuin laitoshoidossakin tarvitaan riittävästi auttavia käsi.

Vanhusten ihmisarvoinen ja yksilöä kunnioittava hoiva on yhteisömme sivistyksen mittari.

Aloite on osa kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa vanhustenhuollon tason parantamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Bjarne Kallis /kd

​​​​