TALOUSARVIOALOITE 81/2013 vp

TAA 81/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Valtion talousarviossa vuodelle 2014 esitetään varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaksi 891 844 000 euroa. Tästä valtavasta summasta jyvitetään maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön jakosuunnitelman mukaisesti 20 000 000 euron määräraha Mekongin alueen alueelliselle ja temaattiselle yhteistyölle.

Ulkoasiainministeriön mukaan Mekongin alueen alueellisen ja temaattisen yhteistyön kautta Suomi on "pyrkinyt vaikuttamaan alueellisia ulottuvuuksia sisältävien kehitysongelmien ratkaisemiseen ja toimialakohtaisen yhteistyön lisääntymiseen, syventämään vuoropuhelua alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden ja alueen maiden kanssa". Yhteistyöohjelmissa on painotettu muun muassa ilmasto- ja ympäristönäkökulmaa.

Valtiontalouden rakenneongelmat ja kotimaan köyhien ja syrjäytyneiden asema huomioon ottaen ei ole perusteltua, että valtio osallistuu temaattisiin "alueellisia ulottuvuuksia" painottavien epämääräisten yhteistyöhankkeiden rahoittamiseen näin suurella määrärahalla. Valtion pitäisi organisoida Mekongin alueen yhteistyö suhteutettuna resursseihin, sillä ulkomaisten kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitus velkarahalla ei ole kestävää taloudenhoitoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  24.30.66 4 000 000 euroa Mekongin alueen alueelliseen ja temaattiseen yhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps