TALOUSARVIOALOITE 81/2014 vp

TAA 81/2014 vp - Olli Immonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Eurooppalainen Suomi ry:n valtionapuun ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Vuoden 2015 valtion budjetissa myönnetään 1 650 000 euron määräraha valtionavustusten maksamiseen eräille yhteisöille. Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan myönteisesti Euroopan integraatioon suhtautuvalle Eurooppalainen Suomi ry:lle 200 000 euroa sekä Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 45 000 euroa. Jälkimmäisen järjestön toiminta-ajatuksena on vaihtoehtoisen tiedon jakaminen ja kansalaiskeskustelu EU:sta ja EU:n päätöksenteosta.

Euroopan unionin hegemonista asemaa Suomessa ei tarvitse vahvistaa Eurooppalainen Suomi ry:n saamalla lähes viisinkertaisella tuella Vaihtoehto EU:lle -järjestöön nähden. Tasapuolisuuden nimissä Eurooppalainen Suomi ry:n määrärahasta tulee leikata 155 000 euroa, jolloin sille jää 45 000 euron määräraha ensi vuoden budjettiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  24.90.50 155 000 euroa Eurooppalainen Suomi ry:n valtionapuun ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Olli Immonen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Hanna Mäntylä /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Mika Niikko /ps

​​​​