TALOUSARVIOALOITE 82/2013 vp

TAA 82/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Someron Kiiruun koulurakennuksen suunnitteluun

Eduskunnalle

Noin 500 oppilaan yläkoulu Somerolla on päätetty purkaa, koska tutkimuksissa on löytynyt niin paljon puutteita, että tilojen korjaaminen ei välttämättä poista sisäilmaongelmia. Koulun oppilaat joutuvat väestötiloihin, ja heitä joudutaan siirtämään useisiin eri tiloihin Somerolla.

Kiiruun koulurakennuksessa on isoja puutteita vesikatteessa, yläpohjassa, perustassa, seinissä ja lattioissa sekä asbestia ja kosteutta. Koulun kuntoa tutkinut työryhmä esitti yksimielisesti koulun purkamista ja uuden koulun rakentamista. Syyskuussa 2013 Someron kaupungin rakennustarkastaja teki päätöksen rakennuksen purkamisesta.

Edellä mainitusta huolimatta maakuntamuseo vastusti purkupäätöstä. Osa vanhemmista haluaa lastensa jopa siirtyvän naapurikunnan (Koski TL) kouluun. Someron kaupunki on arvioinut, että uusi koulurakennus maksaisi vähintään 15 miljoonaa euroa ja rakennuksen pitäisi valmistua vuonna 2016. Vuodelle 2013 valtionosuutta myönnettiin ainoastaan yhden koulun rakentamiseen koko Varsinais-Suomen maakunnassa. Päätös on kestämätön Kiiruun koulun suuren oppilasmäärän vuoksi.Työn suunnittelun aloittamiseen tarvitaan pikaisesti riittävä määräraha, jotta oppilaat eivät joudu kärsimään väliaikaistiloista, jotka voivat vaikuttaa opetuksen tasoon ja oppilaiden kehitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 275 000 euroa Someron Kiiruun koulurakennuksen suunnitteluun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps