TALOUSARVIOALOITE 82/2014 vp

TAA 82/2014 vp - Olli Immonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Suomen valtion julkisen kestävyysvajeen ollessa noin kymmenen miljardia euroa joudutaan säästöjä etsimään talousarvion vähemmän merkittäviltä osa-alueilta.

Mikään taho maailmassa ei ole pystynyt varmasti todistamaan, että ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmastonmuutos ilmiönä on kuitenkin todellinen. Maapallon ilmasto on muuttunut aina — myös aikana ilman ihmisen teollista toimintaa — ja se tulee aina muuttumaan. EU on ottanut ilmastonmuutostaistelussa maailmanparantajan roolin muun maailman katsellessa touhua vierestä. Ympäristöpolitiikassa painopiste olisi siirrettävä ilmastonsuojelusta ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

Hallitus esittää ulkoasiainministeriön pääluokassa 24 hallinnon alla 100 000 euron määrärahaa kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menoihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  24.90.67 100 000 euroa kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Olli Immonen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Hanna Mäntylä /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Mika Niikko /ps

​​​​