TALOUSARVIOALOITE 820/2010 vp

TAA 820/2010 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Saikarin tien peruskorjaukseen ja päällystämiseen Sisä-Savossa

Eduskunnalle

Sisä-Savon alueella on vireää metsäteollisuutta. Puutavaran vaihto- ja läpikulkuliikennettä tapahtuu paljon maantieltä 5460 Vaajasalmi—Tervamäki (Saikarin tie) Keiteleelle. Saikarin tien perusparannuskorjauksella on vaikutusta myös Vesannon suuntaan. Saikarin tie on päällystämätön soratie ja varsinkin keväisin ja syksyisin huonokuntoinen. Kyseisen tien perusparantaminen ja päällystäminen on ensiarvoisen tärkeä alueella harjoitettavan puutavaraliikenteen, erikoismaatalouden (marjanviljely) ja kesäasutuksen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Iisveden ja Keiteleen välisen Saikarin tien peruskorjaukseen ja päällystämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Markku Rossi /kesk

​​​​