TALOUSARVIOALOITE 83/2013 vp

TAA 83/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun

Eduskunnalle

Loimaan ja Punkalaitumen rajalle päätyvän Majanojantien loppuosa on heikossa kunnossa. Osuus käsittää noin 2,5 km:n mittaisen matkan, jossa on jatkuvia vaurioita. Tie on mutkainen ja liikenneturvallisuus on heikentynyt. Majanojantien huonokuntoisuuden vuoksi autoilijat joutuvat käyttämään kiertoteitä, vaikka tie ylittää valtatien 2.

Liikennemäärä on maltillinen tien huonokuntoisuuden vuoksi, vaikka tie ylittääkin valtatien 2.

Tiepiiri ei voi myöntää määrärahaa hankkeelle, koska kysymyksessä on paikallistie. Majanojantie on kuitenkin tärkeä muun muassa Metsämaan asukkaille ja yritystoiminnalle. Tie pitäisi korjata tulevana vuonna, sillä hanketta on mietitty jo 8 vuotta ja sen toteuttamatta jättäminen on liittynyt rahoituksen puutteeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps