TALOUSARVIOALOITE 84/2013 vp

TAA 84/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun

Eduskunnalle

Mynämäen kunnan alueella sijaitsevan Palolaistentien (tie 12387) osuus välillä Vehmaantie (tie 1950)—Kivikylä liikenneturvallisuus on merkittävästi heikentynyt. Tämä johtuu muun muassa raskaan liikenteen huomattavasta lisäyksestä, koska osuudelle on tullut uusi, 100 000 kanan kanala. Kanalaa laajennetaan parhaillaan jopa 300 000 kanan jättikanalaksi, vaikkei sille ole myönnetty edes ympäristölupaa ja rakentaminen on jo toteutettu.

Tietä käyttävät muun muassa Mynämäen Kivikylän asukkaat asioidessaan kunnan keskustassa sekä Ihalaisten koulun ja sen läheisyydessä toimivan ryhmäperhepäiväkodin käyttäjät.Liikenneturvallisuuden kannalta tien kapeus ja mutkaisuus lisäävät onnettomuusalttiutta, ja kelirikkoaikaan tie on erittäin vaarallinen. Lisäksi tämän huonokuntoisen tien rakenne on kasvaneelle liikenne- ja tonnimäärälle kelvoton.

Alueellinen ympäristökeskus on linjannut, että liikenneturvallisuuden selkeäksi parantamiseksi tarvitaan myös kevyen liikenteen väylä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Mymämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun välillä Vehmaantie—Kivikylä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps