TALOUSARVIOALOITE 84/2014 vp

TAA 84/2014 vp - Olli Immonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Taiteen ja kulttuurin avustuksiin ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Hallitus esittää opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa 29 taiteen ja kulttuurin eräisiin avustuksiin kohdennettavaksi 1 072 000 euroa. Hallituksen esittämästä määrärahasta on kohtuullista leikata 682 000 euroa. Leikkauksista 540 000 euroa kohdistuisi rauhantyön edistämiseen tarkoitetuista määrärahoista, ja Ihmisoikeusliitolta olisi kohtuullista leikata 90 000 euroa. Ihmisoikeusliitto on esimerkiksi kannattanut kulttuurisia erioikeuksia vaatimalla uskonnollisin perustein suoritettujen ympärileikkausten saamista julkisen terveydenhuollon piiriin.Suomen Islamilaiselle Neuvostolle kohdennetuista määrärahoista olisi leikattava 52 000 euroa. Suomen Islamilainen Neuvosto on muun muassa kyseenalaistanut perustuslaissa turvatun sananvapauden esittämällä julkisuudessa näkemyksiä, joiden mukaan profeetta Muhammadia ei saisi arvostella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  29.80.50 682 000 euroa eräisiin avustuksiin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Olli Immonen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Hanna Mäntylä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps

​​​​