TALOUSARVIOALOITE  850/2010 vp

TAA 850/2010 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisitoimen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Kansainvälisen rikollisuuden lisääntyminen maassamme tekee rikosten selvittämisen entistä haastavammaksi ja monimutkaisemmaksi. Nykyiset resurssit eivät riitä kasvaneen työmäärän hoitamiseen. Poliisin toimintaa ollaan myös suuntaamassa yhä enemmän ennaltaehkäisyyn, johon tarvitaan lisäresursseja. Mitä aikaisemmin rikoksia pystytään selvittämään tai jopa ehkäisemään, sitä enemmän valtion varoja myös säästyy.

Koulutettujen poliisien työttömyys kasvaa: tällä hetkellä kolme neljästä Poliisikoulusta valmistuneesta joutuu koulun penkiltä työttömyyskortistoon. Erityisesti laajojen poliisilaitosten toiminta-alueilla tarvitaan lisää partioita. Poliisipartiota joutuu odottamaan laajoilla toiminta-alueilla jopa yli tunnin myös kiireellisissä hälytyksissä.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Tarja Tallqvist /kd

​​​​