TALOUSARVIOALOITE 86/2013 vp

TAA 86/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

Eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on liikenneverkon ja sen erityisrakenteiden ylläpitoon osoitettu 372 miljoonaa euroa. Ylläpidon tarkoitus on korjata kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita ja uusia toimivuudeltaan heikkeneviä rakenteita.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella on siltoja lähes 1 800, joista osa on museosiltoja. Pikaista korjausta kaipaa lähes sata siltaa. Tiehallinnon Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Jaakko Klangin mukaan tiepiirin siltojen kunto rapistuu kuuden prosentin vuosivauhtia vauriopistein mitattuna. Vuosittain korjataan noin 40—50 siltaa. Vuodelle 2014 alue on saamassa 5,2 miljoonaa euroa. Siltojen pieniin vauriokorjauksiin menee noin 400 000 euroa.

Alueen siltainsinööri Jouko Välimäen mukaan siltaomaisuutemme hyvä hoitaminen vaatii isompaa rahallista panostusta. Ylläpidon laiminlyönti johtaa suuriin ja kalliisiin korjaustöihin, jotka voisi välttää ennalta ehkäisevällä kunnostamisella. Siltahankkeiden vuoksi kunnostukset ovat jääneet rästiin useiden siltojen kohdalla. Vuosirahoituksen pitäisi nousta kuuteen miljoonaan euroon, jotta siltojen uhkaava rapistuminen saataisiin ehkäistyä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps