TALOUSARVIOALOITE 86/2014 vp

TAA 86/2014 vp - Kalle Jokinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 ja seututien 140 välisen yhdystien suunnitteluun ja rakentamiseen Tuuliharjassa

Eduskunnalle

Orimattilassa Valtatien 4 (Helsinki—Lahti-moottoritie) ja seututien 140 (vanha Lahdentie) väliin on kaavoitettu Hennan yritysalue (noin 350 ha) sekä Hennan uusi ekologinen asuinalue (noin 15 000 asukasta) vuonna 2016 avattavan uuden henkilöliikenneaseman yhteyteen. Alueen tulevan liikenneverkon oleellinen osa on Hennan osayleiskaavassa linjattu tie, joka yhdistää yritysalueen ja seututien 140 moottoritiehen nykyisen Tuuliharjan palvelualueen kohdalla. Tien kokonaispituus on noin 2,1 km. Tie alittaa rautatien kohdassa, missä on valmiina mitoiltaan raskaallekin liikenteelle riittävä eläinalikulku, joka yritysalueen rakentuessa jää tarpeettomaksi alkuperäisessä käytössään.

Tuuliharjan nykyisen liittymän avaaminen yleiselle liikenteelle edellyttää laajaa perussuunnittelua Uudenmaan ELY-keskuksessa, mutta yhdystien suunnittelu ja toteutus on mahdollista ja tarkoituksenmukaista aloittaa tien 140 puolelta.

Olemassa olevan palveluliittymän ja jo rakennetun eläinalikulun ansiosta uuden yhdystien investoinneista on merkittävä osa jo tehty, ja nämä saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön uuden tieinvestoinnin myötä.

Yhdystie tarvitaan mahdollistamaan uuden yritysalueen sujuva käyttöönotto ja sen logististen mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen. Yritysalueen maankäyttö mahdollistaa poikkeuksellisen runsaasti tilaa vaativien toimintojen sijoittamisen logistisesti erinomaiseen paikkaan, moottoritien ja oikoradan viereen. Yritysalueelle voidaan rakentaa oikoradalta myös pistoraiteet. Yhdystie tukee myös vahvasti Hennan henkilöliikenneaseman ympärille rakentuvan puutarhakaupunginosan toteutusta. Hennan puutarhakaupunki saa tämän yhdystien kautta erinomaiset liitynnät moottoritielle eteläisen yhteyden ollessa nykyisessä Levannon liittymässä ("Henna E") ja sen pohjoisen vastinparin yleiselle liikenteelle avattavassa Tuuliharjan liittymässä ("Henna P").

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 4 ja seututien 140 välisen yhdystien suunnitteluun ja rakentamiseen Tuuliharjassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Kalle Jokinen /kok
  • Juha Rehula /kesk
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • James Hirvisaari /m11
  • Anne Louhelainen /ps
  • Ismo Soukola /ps
  • Mika Kari /sd
  • Timo Heinonen /kok

​​​​