TALOUSARVIOALOITE 88/2013 vp

TAA 88/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä

Eduskunnalle

Jätevesiasetusta (209/2011) muutettiin keskustalaisen ympäristöministerin Paula Lehtomäen johdolla vuonna 2011. Tämän kansankielellä "paskalaiksi" nimitetyn asetuksen tarkoitus oli parantaa jäteveden käsittelyä viemäriverkon ulkopuolella, ja ministeri Lehtomäki on jälkeenpäin todennut, että asetuksen ympäristönsuojelulliset tavoitteet ovat edelleen oikeat ja perustellut.

Yksityishenkilöiden kustannukset olivat korkeat asetuksen luonteen vuoksi. Perustuslakivaliokunta piti asetusta jopa perustuslain vastaisena, koska sen yksikkökohtaiset kustannukset olivat merkittäviä. Jätevesiasetuksen antamisen jälkeen ympäristökuormitusta ei ole kattavasti arvioitu suhteessa ihmisten henkilökohtaisen panokseen. Tutkimus voitaisiin suorittaa Varsinais-Suomessa sijaitsevilla kahdella merkittävällä mökkipaikkakunnalla, Kustavissa ja Naantalin Rymättylässä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 93 500 euroa jätevesiasetuksen ympäristövaikutuksia ja yksityishenkilön puhdistuslaitteiden perus- ja ylläpitokustannuksia koskevaan tutkimukseen Kustavissa ja Rymättylässä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps