TALOUSARVIOALOITE 88/2014 vp

TAA 88/2014 vp - Anssi Joutsenlahti /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kauhajoen ja Karvian välisen tien 6700 kunnostamiseen

Eduskunnalle

Kauhajoen ja Karvian välillä kulkevan tien 6700 pituus on noin 45 kilometriä. Tieosuudella on päällystämätöntä tietä 9,1 kilometrin matkalla, josta Kauhajoen puolella on 3,9 kilometriä ja Karvian puolella 5,2 kilometriä. Sorapintainen tieosuus on erittäin huonossa kunnossa. Tiellä on runsaasti raskasta liikennettä, erityisesti puutavara- ja turvekuljetuksia. Raskailla kuormilla kuljetuskalusto joutuu tien huonon kunnon vuoksi erittäin koville, mikä onkin aiheuttanut tietä käyttäville yrityksille lisäkustannuksia kaluston rikkoutumisina.

Saamiemme tietojen mukaan Kauhajoen kaupunki olisi omalta osaltaan myöntänyt 30 prosentin rahoitusosuuden tien kunnostamiseen, mutta tästä huolimatta jo pitkään vireillä ollutta tieosuuden kunnon parantamista ei ole toteutettu. Alueen asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi kyseisen tieosuuden päällystämiseen osoittaa viipymättä varoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kauhajoen ja Karvian välisen tien 6700 kunnostamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Ari Jalonen /ps

​​​​