TALOUSARVIOALOITE 89/2013 vp

TAA 89/2013 vp - Lauri Heikkilä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun

Eduskunnalle

Saukonojan vesiosuuskunta suunnittelee ja toteuttaa paineviemärin Liedossa Saukonojan koulupiirin alueella oleviin kyliin, joissa on noin 230 taloutta. Laskelmien mukaan noin 180 talouden arvioidaan liittyvän samaan viemäriverkostoon muutaman vuoden kuluessa. Tällä hetkellä hankkeeseen on liittynyt noin 90 taloutta.

Kustannusarvio nousee 1,3 miljoonaan euroon, ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on edellisinä vuosina myöntänyt hankkeelle avustusta yhteensä 145 000 euroa. Liedon kunta osallistuu hankkeen tukemiseen materiaaliapuna.

Yksittäisten talouksien osuuden runkoviemärin rakentamisesta linjapumppuineen on arvioitu olevan noin 4 000 euroa. Kiinteistökohtaiset rakennustyöt pumppuineen ja tarvikkeineen tulevat maksamaan samansuuruisen summan lisää. Tämän lisäksi liittymismaksut kunnalle maksavat noin 1 500—3 000 euroa, joten talouksien omarahoitusosuus nousee helposti yli 10 000 euron.

Hankkeen eteenpäin menon suurin haaste on kotitalouksille tulevat kustannukset. Läheskään kaikilla alueen talouksilla ei ole taloudellisia edellytyksiä liittyä viemäriverkostoon.

Ympäristövaikutukset Saaristomeren ja Itämeren vedenlaatuun ovat merkittäviä, koska alueen purot ja joet laskevat Savijoen kautta Aurajokeen ja siitä edelleen mereen. Hankkeen toteuttaminen vähentäisi tuntuvasti vesistöjen kuormittavuutta ja parantaisi ympäristön tilaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 250 000 euroa Itämeren suojeluun.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Lauri Heikkilä /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps