TALOUSARVIOALOITE 899/2010 vp

TAA 899/2010 vp - Jouko Skinnari /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon rakentamiseen

Eduskunnalle

Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon tarve perustuu vuosikymmenien kuluessa lisääntyneen kurssi- ja opetustilaisuuksien määrän sekä ajoneuvo- ja asekaluston mittojen ja massojen kasvamiseen. Hämeen Rykmentiltä puuttuu kunnossapitotoimialan koulutukseen tarvittavia tiloja. Uudisrakennuksen tarve kulminoitui Huoltokoulun käytössä olleen opetuskorjaamon palovaurioon kesällä 2007.

Nykyisen opetuskorjaamon kunto on todettu erittäin huonoksi aiemmissa tarkistuksissa jo ennen tulipaloa. Opetuskorjaamon toimintojen siirtäminen kokonaan tai osittain varuskunnan muihin tiloihin ei ole mahdollista, koska sellaisia tiloja ei kasarmialueella ole olemassa.

Käytettävissä olevat opetustilat ovat jo vuosikausia olleet riittämättömät. Koulutuksessa käytettävä raskas ajoneuvokalusto on mitoiltaan aivan eri luokkaa verrattuna 1970-luvun ajoneuvokalustoon.

Rakennushanke-esityksen tiloissa opiskelee n. 800 opiskelijaa. Luku sisältää sekä palkatun henkilöstön että asevelvollisten kurssit.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 7,2. milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 3 000 000 euroa Hämeen Rykmentin opetuskorjaamon peruskorjaukseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Jouko Skinnari /sd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Matti Kauppila /vas
  • Satu Taiveaho /sd
  • Tuija Nurmi /kok

​​​​