TALOUSARVIOALOITE 9/2013 vp

TAA 9/2013 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen keskikaiteiden rakentamiseen Alasjärven ja Suoraman välisellä valtatiellä 12 Kangasalla

Eduskunnalle

Valtatie 12, väli Alasjärvi—Suorama Kangasalla tarvitsee keskikaiteet 1+1 kaistaisena turvallisuuden lisäämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 610 000 euroa keskikaiteiden rakentamiseen Alasjärven ja Suoraman välisellä valtatiellä 12 Kangasalla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikko Alatalo /kesk