TALOUSARVIOALOITE 90/2014 vp

TAA 90/2014 vp - Johanna Jurva /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen muistisairauspotilaiden omaishoitajien kuntouttavaan virikkeelliseen toimintaan ja vertaistukeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle

Eduskunnalle

Alzheimer- ja muiden muistisairauspotilaiden omaishoitajat tekevät arvokasta ja pyyteetöntä työtä. Omaishoitajien tekemä työ on paitsi inhimillisin myös edullisin hoitomuoto yhteiskunnan kannalta, ja arvostusta omaisiaan hoitavia kohtaan on syytä lisätä konkreettisin teoin. Omasta läheisestä huolehtiminen sairauden vääjäämättä edetessä vaatii omaishoitajalta täyttä sitoutumista hoitotyöhön ja usein myös luopumista omasta vapaa-ajasta.

Suomessa on arviolta 130 000 muistisairasta, ja vuosittain noin 13 000 suomalaista sairastuu vaikeisiin muistisairauksiin. Sairaus näyttäytyy monin tavoin, ja tuttu läheinen ihminen saattaa sairauden myötä muuttua täysin luonteeltaan. Tämä käytöksen muutos läheisessä ja muut sairauden mukanaan tuomat haasteet usein yllättävät omaishoitajat. Olisikin todella tärkeää tarjota omaishoitajille kuntouttavaa virikkeellistä toimintaa ja vertaistukea, joilla lisätään tietoisuutta sairaudesta ja muistisairauden arkeen mukanaan tuomista muutoksista. Näillä toimin edistetään myös omaishoitajien jaksamista raskaassa, mutta arvokkaassa toimessa muistisairaiden läheistensä kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa muistisairauspotilaiden omaishoitajien kuntouttavaan virikkeelliseen toimintaan ja vertaistukeen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Johanna Jurva /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Arja Juvonen /ps

​​​​