TALOUSARVIOALOITE 908/2003 vp

TAA 908/2003 vp - Lauri Oinonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden pienten lukioiden etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Kuntien tiukan taloudellisen tilanteen takia useat pienet lukiot ovat joutuneet lakkautusuhan alaisiksi. Nämä ovat paikkakunnillaan varsinaisen koulutyön lisäksi myös muunlaisen kulttuurityön ja sosiaalisen yhteistyön keskuksia. Kouluja arvostetaan yhdyskuntien tärkeimpinä toimintoina, ja niiden lakkauttaminen koetaan kuntalaisten keskuudessa kuoliniskuksi.

Esimerkkinä pienten lukioiden ongelmista voidaan esittää Keuruun kaupungin Haapamäen taajamassa sijaitseva Haapamäen yhteiskoulun lukio. Lukion lakkauttamisella olisi hyvin kielteinen vaikutus koulunkäyntimahdollisuuksien ohella kaikkeen yhdyskunnan kehitykseen. Nimenomaan Haapamäen yrittäjät kokevat uhaksi sen, että jos koulutuspalvelut paikkakunnalla heikkenevät, niin yritysten on vaikea saada työvoimaa yrityksiin. Tämä vaikuttaa edelleen kielteisesti Haapamäen tulevaisuuteen, ja koko yhdyskunta on vaarassa taantua.

Maamme monissa kunnissa tilanne on samanlainen: koulutus siirtyy suuriin taajamiin. Tämä johtaa myös väestön muuttoon suuriin keskuksiin ja yhdyskunnan elinvoimaisuuden heikkenemiseen. Kielteisen kehityksen asemesta juuri pienet lukiot tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoaa etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminta pienten lukioiden toiminnan osana. Näin voidaan turvata myös valtakunnallisen tietoyhteiskuntaohjelman käynnistäminen ja toteuttaminen alueellisesti tasa-arvoisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2004 talousarvioon momentille  29.40.30 lisäyksenä 2 500 000 euroa haja-asutusalueiden pienten lukioiden etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2003

  • Lauri Oinonen /kesk
  • Petri Neittaanmäki /kesk