TALOUSARVIOALOITE 91/2013 vp

TAA 91/2013 vp - Timo Heinonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamiseen

Eduskunnalle

Rataosa Helsinki—Riihimäki on yksi Suomen vilkkaimmista. Se on neliraiteinen Helsingistä Keravalle, mutta Keravan ja Riihimäen välinen rataosa on Järvenpään kohtaa lukuun ottamatta kaksiraiteinen.

Helsinki—Hämeenlinna—Tampere -pääradan välityskyvyn lisääminen on edellytys liikennepalvelujen tarjonnalle ja niiden tason nostolle kysyntää vastaaviksi. Kiireellisimmät osahankkeet ovat pullonkaulojen poistaminen Kerava—Riihimäki rataosalla ja Riihimäen aseman kohdalla.

Ilman lisäraiteen mahdollistamaa kapasiteetin lisäystä ei lähiliikennejunien tarjontaa voida lisätä eikä Vuosaaren tavaraliikenteelle voida tarjota riittävän hyvää palvelutasoa. Nykyisellään rataosan kapasiteetti on erittäin häiriöherkkää, joka vähentää raideliikenteen ja kuljetusten luotettavuutta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on suuruusluokaltaan 350 miljoonaa euroa. Se sisältää ohitusraiteen rakentamisen pääradalla tarvittaville osille ja kapasiteetin parantamisen toteuttamalla liikennepaikkojen asemalaiturijärjestelyjä ja lisäraiteita. Helsingin ja Riihimäen ratapihojen välityskyvyn varmistamiseksi tehdään tarvittavat toimenpiteet. Hanke sisältää lisäksi tavaraliikenneraiteen Hyvinkään ja Riihimäen välille. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on ilman lisäraiteita noin 150 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen ratasuunnittelu on käynnissä. Hanke tulee valmistella siten, että rakennustyöt voidaan käynnistää viimeistään vuonna 2015. Tämän varmistamiseksi tarvitaan aloitusmääräraha jo vuodelle 2014. Määrärahaa tarvitaan myös Riihimäki—Hämeenlinna rataosuuden aluevaraussuunnittelua varten.

Hankkeella on hyvin merkittävät vaikutukset liikennejärjestelmään ja aluerakenteeseen. Lähiliikenteen säännöllinen junatarjonta voidaan kasvattaa kolmeen junapariin tunnissa Helsingin ja Riihimäen välillä. Paremmalla junatarjonnalla luodaan mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen tiivistämiselle ja eheyttämiselle. Junaliikenteeseen siirtyy merkittävä määrä matkustajia tieliikenteestä, jolloin liikenteen ulkoiset haittavaikutukset vähenevät.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa Riihimäen rautatieaseman laitureiden ja alikulkutunnelin korjaamiseen sekä rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamishankkeen käynnistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Timo Heinonen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Ismo Soukola /ps
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Juha Rehula /kesk