TALOUSARVIOALOITE 91/2014 vp

TAA 91/2014 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa

Eduskunnalle

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan tutkimuksessa (2009) sekä sosiaali- ja terveysministeriön saattohoitosuosituksessa (2010) saattohoidon puutteet tuotiin virallisesti esille jo kolme vuotta sitten. Saattohoidon koulutuksen kehittäminen on todettu kiireelliseksi ja keskeiseksi saattohoidon laadun parantamisen välineeksi.

Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämisen tarve on tullut julkisuudessa esille hyvin konkreettisella tavalla. Saattohoidosta, palliatiivisesta hoidosta ja eutanasiasta virinnyt laaja keskustelu keväällä 2012 kertoo hoidettavien ja heidän omaistensa todellisesta hädästä.

Opetushallituksen käynnistämä suunnittelutyö saattohoidon liittämiseksi vanhustyön erikoisammattitutkinnon osaksi ansaitsee mahdollisimman vankan tuen, mutta saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistaminen on ulotettava koskemaan myös sairaanhoitajan ja lähihoitajan peruskoulutusta sekä lisäkoulutusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.20.21 lisäyksenä 100 000 euroa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps

​​​​