TALOUSARVIOALOITE 92/2013 vp

TAA 92/2013 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalouden neuvontatoimintaan

Eduskunnalle

Maataloushallintoon liittyvää byrokratia- ja ohjeviidakkoa on ehdottomasti yksinkertaistettava. Hyvä suunnittelu on toki järkevää ja välttämätöntä. Nykyisillä tavoilla toimien viljelijät kuitenkin joutuvat käyttämään kohtuuttoman paljon aikaa erilaisten lomakkeitten täyttämisessä ja niihin liittyvien ohjeitten lukemisessa. Monet eivät enää itse selviä lomakkeiden täyttämisestä, vaan joutuvat turvautumaan "ammattiauttajiin". Nykyisen järjestelmän pyörittämiseen liittyvät maataloushallinnonkin kulut ovat liian suuret ja jatkuvasti vain kasvavat. Tällä hetkellä käytössä olevat erilaiset valvonta- ja seurantatavat ovat monilta osin myös epätarkoituksenmukaisia. Valvontaan menee enemmän rahaa ja aikaa kuin sen avulla voidaan saavuttaa hyötyjä. Valvonnan tasossa tulisi löytää järkevä ja tarkoituksenmukainen tasapaino saavutettavan hyödyn ja panostusten välille. Suomalaiset viljelijät ovat vastuuntuntoisia ja ammattitaitoisia yrittäjiä, joita ei tarvitsisi valvoa ja vahtia ollenkaan niin tarkkaan kuin nykyisin tapahtuu.

Maanviljelijän on täytynyt sopeutua EU:n suoranaiseen tukiviidakkoon ja sen mukanaan tuomaan paperisotaan sekä mukautua valvonnan alaisena olemiseen. Tukihakemusten ja viljelysuunnitelmien teko on vuosi vuodelta viljelijöille vaikeampaa. Hallitusohjelmassa luvataan, että tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja valvontaa kehitetään hyvän hallintotavan suuntaan sekä korostetaan palvelulähtöisyyttä. Jotta paikallisilla virkamiehillä on mahdollisimman hyvät edellytykset tukea viljelijöitä erilaisten tukihakemusten kanssa, tulee neuvontapalveluihin suunnattuja määrärahoja kasvattaa.

EU:ssa on tehty monta maatalousuudistusta, jotka olisivat mahdollistaneet Suomessa siirtymisen huomattavasti yksinkertaisempaan tukijärjestelmään. Suomessa kuitenkin maatalousjärjestelmä on erittäin monimutkainen. Suomessa tukijärjestelmää on yksinkertaistettava, byrokratiaa ja hallintoa kevennettävä sekä turvattava viljelijöiden nykyistä oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi kohtelu.

Hallituksen esityksessä ensi vuoden määrärahaksi maatalouden neuvontajärjestöille on leikattu tämänvuotisesta 14 prosenttia. Aiempinakin vuosina määrärahaa on leikattu ja siksi nyt tehtävä määrärahan vähennys heikentäisi merkittävästi viljelijälle tarjottavia palveluja.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvion momentin  30.10.50 perusteluihin maininnan, että määrärasta saa käyttää 500 000 euroa maatalouden neuvontapalveluiden kehittämiseen ja riittävän neuvontapalvelun turvaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pertti Hemmilä /kok