TALOUSARVIOALOITE 921/2010 vp

TAA 921/2010 vp - Satu Taiveaho /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metsähallituksen luontopalveluiden turvaamiseen

Eduskunnalle

Luontopalvelut-tulosalue vastaa Metsähallituksen julkisista palveluista. Luontopalvelut hoitaa valtion omistamia alueita, jotka on varattu luonnonsuojeluun ja retkeilyyn, ja tuottaa niille retkeilypalveluja. Metsähallituksen luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä kannattaa pitää yllä. Näin turvataan kansalaisten virkistyksen ja luontomatkailun edellytykset sekä luonnonsuojelun tarpeet.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta tähän tarkoitukseen on varattu budjettiesityksessä vain 4 663 000 euroa. Tältä momentilta on aikaisemmin poistettu varoja saimaannorpan suojelun muutoksissa 500 000 euroa ja 1 miljoona euroa vielä kesän budjettiriihessä. Nämä karsinnat uhkaavat myös monien seutujen aluetaloutta ja työllisyyttä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.63.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Metsähallituksen luontopalveluiden turvaamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Satu Taiveaho /sd
  • Anneli Kiljunen /sd
  • Merja Kuusisto /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Pentti Tiusanen /vas

​​​​