TALOUSARVIOALOITE 93/2013 vp

TAA 93/2013 vp - Pertti Hemmilä /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 4H-toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. Siihen kuuluu yli 70 000 jäsentä, joista 6—28-vuotiaita nuorisojäseniä on valtaosa. 4H-yhdistyksiä on 251 ympäri Suomea. 4H-nuorisotyö tukee lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä. 4H-järjestö kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien ymmärtämistä. Vuonna 2013 tuli kuluneeksi 85 vuotta 4H-toiminnan aloittamisesta. 4H-toiminnan keskeisiä toimintamuotoja ja välineitä ovat kerhot ja sitä kautta pitkäaikainen jäsenyys 4H-yhdistyksessä, yrittäjyyskasvatuserilaiset kurssit, kilpailut, leirit ja tapahtumat, kansainvälisyystoiminta sekä työllistäminen. 4H-nuorisotyön tärkeä toimintaperiaate on tekemällä oppiminen.

Viime vuosien aikana lasten ja nuorten syrjäytyminen ja moninaiset ongelmat ovat lisääntyneet. Lapsille ja nuorille kasvulle on tärkeää sosiaalisuus ja ryhmässä toimiminen. Hyvät harrastukset pitävät myös lapset ja nuoret poissa kaduilta. 4H-toiminta on vuosikymmenien ajan ollut mielenkiintoista ja monipuolista lasten ja nuorten toimintaa. Useissa kunnissa 4H-järjestöt osallistuvat kunnan nuorisopalvelujen tuottamiseen. Lasten ja nuorten toiminnan lisäksi 4H-järjestö tarjoaa työtilaisuuksia, vuosittain yli 1 500 aikuiselle.

Perinteisen lasten ja nuorisotoiminnan rinnalla 4H-järjestö on yhä enemmän toiminut myös tukemassa nuorten työelämävalmiuksia, työllisyyttä ja yritteliäisyyttä edistävänä toimijana. Keskeisinä tavoitteina on ollut nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden edistäminen. Muun muassa nuori voi perustaa myös oman 4H-Yrityksen yhdistyksen ja henkilökohtaisen yritysohjaajan tuella. 4H-yhdistysten Ajokortti työelämään -kurssin on suorittanut jo 14 000 nuorta, vaikka se on ollut vasta lyhyen ajan suoritettavissa. Kurssin avulla kehitetään nuorten työnhakuvalmiuksia, opitaan työelämän pelisääntöjä ja asiakaspalvelua. Vuonna 2010 yhdistysten palveluksessa oli työelämävalmiuksia ja ansiotuloja hankkimassa 8 000 nuorta tuottaen palveluja kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille.1990-luvulla 4H-toimintaan suunnattuja määrärahoja vähennettiin. Ja määrärahat eivät lamavuosien jälkeen palanneet normaalille tasolle. Ensi vuoden talousarvioesityksessä määrärahoja esitetään jälleen supistettavaksi merkittävästi. Tämä asettaa 4H-toiminnalle suuria haasteita, koska kohonneiden palkka- ja muiden kustannusten vuoksi toiminnan ylläpitäminen vaatii yhä enemmän määrärahoja. Jotta voidaan turvata perinteikkään ja arvokasta työtä tekevän 4H-järjestön toimintaedellytykset myös jatkossa, sen määrärahoja on nostettava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.55 lisäyksenä 500 000 euroa valtionapuna 4H-toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pertti Hemmilä /kok