TALOUSARVIOALOITE 95/2014 vp

TAA 95/2014 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoitajien jaksamista tukeviin toimiin

Eduskunnalle

Omaishoito on tärkeä ja yhteiskunnalle kustannustehokas hoitomuoto, jonka merkitys ikääntyvässä Suomessa on kasvava. Omaishoitajan arki on usein vaativaa ja raskasta. Työntekijäryhmänä omaishoitajat ovat kuitenkin väliinputoajia, joiden asemassa on huomattavasti parantamisen varaa. Omaishoitajilla tulisi olla oikeus säännölliseen vapaaseen, terveystarkastuksiin ja nykyistä paremmat mahdollisuudet toimintakyvyn ylläpitämiseen liikunnan ja virkistystoiminnan kautta. Esimerkiksi liikuntakorttien tuoma mahdollisuus harrastamiseen toisi kaivattavaa jaksamista ja hyvinvointia kaiken ikäisille omaishoitajille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa omaishoitajien jaksamista tukeviin toimiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​