TALOUSARVIOALOITE 96/2013 vp

TAA 96/2013 vp - James Hirvisaari /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 24 parantamiseen välillä Lahti—Vääksy—Padasjoki

Eduskunnalle

Valtatie 24 kulkee seuraavien kuntien alueella Lahdesta Hollolan, Asikkalan, Padasjoen, Kuhmoisen kautta Jämsään.

Lahden ja Jämsän välinen tie on rakennettu pääosin 1950-luvulla, ja se oli ennen osa valtatietä 4. Samaan aikanaan rakennettiin Päijänteen itäpuolen kantatie, jonka numero oli 59. Alun pitäen reittien pituusero oli viisi kilometriä länsireitin ollessa pitempi, mutta Lahden ohikulkutien rakentaminen kaupungin itäpuolelle kasvatti eroa muutaman kilometrin verran. Moottori- ja moottoriliikennetien valmistuttua Helsingistä Heinolan pohjoispuolelle katsottiin, että nelostien siirtäminen kulkemaan Päijänteen itäpuolta on luontevaa. Vuoden 1996 tienumerouudistuksessa valtatie 4 linjattiinkin kulkemaan Päijänteen itäpuolta ja järven länsipuolen tie numeroitiin valtatieksi 24.

Valtatien 24 liikennemäärät ovat 7 300—15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtatie 24 välillä Lahti—Vääksy—Padasjoki on ongelmallinen monestakin eri syystä: liittymätiheys on korkea, liittymäjärjestelyt ja näkemät ovat puutteelliset, tieosuudella on useita nopeusrajoituksia, tiellä on voimakas työpaikkaliikenne, kesäaikana tiellä on erittäin voimakas kesäasukasliikenne. Erityisenä ongelmana ovat turvattomat kevyen liikenteen olosuhteet.

Valtatien varren kunnat ovat tehneet yhteistyössä ELY-keskusten kanssa valtatietä 24 koskevia suunnitelmia pienistä turvallisuutta parantavista kohteista. Talousarvion lisärahoituksen avulla saataisiin parannukset toteutettua ja käyttäjien turvallisuutta parannettua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 24 liikennejärjestelyjen toteuttamiseen välillä Lahti—Vääksy—Padasjoki.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • James Hirvisaari /ps
  • Jouko Skinnari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Johannes Koskinen /sd
  • Ismo Soukola /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Timo Heinonen /kok
  • Sanni Grahn-Laasonen /kok
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Juha Rehula /kesk