TALOUSARVIOALOITE 96/2014 vp

TAA 96/2014 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotona asuvien muistisairaiden ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen

Eduskunnalle

Vanhuspalvelulain mukaan kuntien tulee toteuttaa iäkkäiden pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen omassa kodissaan tai muussa kodinomaisessa asuinpaikassa esimerkiksi palveluasumisessa. Laitoshoito tulee kysymykseen vain silloin, kun siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Ikääntynyt väestö tarvitsee hyviä tukipalveluja kotiin, ja heidän joukossaan muistisairaiden osuus lisääntyy entisestään. Muistisairaiden henkilöiden kotona asumista ja toimintakykyä voidaan tukea esimerkiksi kotipalveluja sekä kuntoutusta lisäämällä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa kotona asuvien muistisairaiden ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Arja Juvonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​