TALOUSARVIOALOITE 97/2014 vp

TAA 97/2014 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen saattohoitopaikkojen lisäämiseen Suomessa

Eduskunnalle

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene on selvittänyt suomalaisen saattohoidon tilaa vuonna 2012 ilmestyneessä julkaisussa Saattohoito Suomessa vuosina 2001, 2009 ja 2012. Etenen selvitysten mukaan saattohoitoon tarkoitettujen potilaspaikkojen tarve on Suomessa 500, mutta paikkoja on vain 300. Euroopan palliatiivisen yhdistyksen (EAPC 2010) mukaan saattohoitovuodepaikkojen minimitarve on 10 paikkaa 100 000:ta asukasta kohden. Suomesta puuttuu 200 saattohoitopaikkaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 20 000 000 euroa saattohoitopaikkojen lisäämiseen Suomessa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Arja Juvonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​