TALOUSARVIOALOITE 975/2010 vp

TAA 975/2010 vp - Pentti Tiusanen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 peruskunnostuksen loppuun suorittamiseen välillä Koskenkylä—Kouvola

Eduskunnalle

Valtatie 6 perusparannettiin osin leveäkaistatieksi välillä Koskenkylä—Kouvola jo 1990-luvulla. Työ jäi kuitenkin liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden osalta kesken. Kunnostettuun tieosuuteen verraten kunnostamatta jäänyt valtatien 6 osuus ennen Kouvolan kaupungin taajamakeskusta jäi vähäiseksi. Tämä kummastuttaa erityisesti.

Nyt valtatien 6 perusparannusta on jatkettu välillä Kouvola—Lappeenranta. Kouvolan kaupunkikeskuksen eteläpuolinen osuus valtatiestä jää kummajaiseksi, jossa ei ole suoritettu kunnostusta tai perusparannusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 perusparannuksen loppuun saattamiseen välillä Koskenkylä—Kouvola.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Tiusanen /vas

​​​​