TALOUSARVIOALOITE 977/2010 vp

TAA 977/2010 vp - Pentti Tiusanen /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Haminan ohitustien rakentamiseen E18-tiellä

Eduskunnalle

E18-tie on mainittu tiestön kehittämishankkeena erikseen hallitusohjelmassa. Samalla ohjelmassa todetaan, että Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18-tien moottoritietasoisena vuoteen 2015 mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 180 miljoonaa euroa. Vuodelle 2011 on talousarviossa varattu hankkeeseen 1 miljoonan euron määräraha. Tämä ei vastaa hankkeelle Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alun perin ilmoittamaa 30 miljoonan euroa tarvetta. Esitetty määräraha varmistaisi osaltaan E18-hankkeen valmistumisen vuoteen 2015 mennessä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 29 000 000 euroa Haminan ohitustiehankkeeseen E18-tiellä.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Tiusanen /vas 

​​​​