TALOUSARVIOALOITE 98/2014 vp

TAA 98/2014 vp - Arja Juvonen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suomen pelastuskoiraliiton toimintaan

Eduskunnalle

Pelastuskoirayhdistykset kouluttavat koiria ja niiden ohjaajia työskentelemään Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmissä. Hälytysryhmien jäsenet auttavat poliisia ja muita viranomaisia kadonneiden henkilöiden etsinnöissä. Hyvä pelastuskoira pystyy tarkastamaan ohjaajansa kanssa laajojakin alueita nopeasti ja luotettavasti.

Suomen Pelastuskoiraliitto ry on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä palo- ja pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa. Pelastuskoiraliitto työskentelee tärkeän vapaaehtoistoiminnan hyväksi ja pitää yllä hälytysvalmiutta, joka säästää valtiolta ja kunnilta huomattavia summia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 30 000 euroa Suomen pelastuskoiraliiton toimintaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Laila Koskela /ps

​​​​