TALOUSARVIOALOITE 987/2010 vp

TAA 987/2010 vp - Pentti Tiusanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kymenlaakson lintuvesien suojeluun

Eduskunnalle

Kymenlaaksossa, kuten kaikkialla maassamme, lintuvedet ovat rehevöityneet. Samalla niiden määrä on vähentynyt. Muuttolintujen levähdyspaikkoja uhkaavat jatkuvasti rakentaminen ja lisääntyvä liikenne. Jäljellä olevien lintuvesien kunnostaminen on entistä tärkeämpää. Lintuvesien kunnostaminen ja niiden kunnossapito vaativat lisärahoitusta. Alueellisten ympäristökeskusten mahdollisuuksia huolehtia lintuvesistä ja lintujen levähdyspaikoista on tuettava entistä voimakkaammin. Kansallisen arvokkaiden lintuvesien suojeluohjelman toteuttaminen ei ole edistynyt tyydyttävällä tavalla. Kymenlaaksossa on lukuisia arvokkaita lintuvesiä, kuten Virolahden Vilkkilän Turan ja Iitin Pellingin selkä, joiden kunnostukseen tulisi viipymättä ryhtyä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  35.10.21 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien kunnostamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pentti Tiusanen /vas
  • Tuija Nurmi /kok

​​​​