TALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2002 vp

TaVL 8/2002 vp - K 3/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä huhtikuuta 2002 lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2001 (K 3/2002 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausuntonsa perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Eduskunnan lausumat

Talousvaliokunta ehdottaa, että seuraavaa valiokunnan aloitteesta hyväksyttyä lausumaa ei ole enää tarpeen sisällyttää seuraavaan kertomukseen:

 • Kilpailuneuvoston asema (s. 247) Kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat asiat on siirretty käsiteltäväksi uudessa erityistuomioistuimessa, markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuslaki tuli voimaan 1.3.2002. Samaan aikaan tuli voimaan laki kilpailuneuvostosta annetun lain kumoamisesta.

Muut talousvaliokunnan aloitteesta hyväksytyt lausumat ovat edelleen vireillä, joten niitä on tarpeen seurata.

Lausunto

Lausuntonaan talousvaliokunta kunnioittavasti esittää

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen