TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2002 vp

TaVM 24/2002 vp - HE 217/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi mallioikeuslain muuttamisesta (HE 217/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Marja-Leena Rinkineva, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimistopäällikkö Tapio Priia, Patentti- ja rekisterihallitus

osastonjohtaja, käräjätuomari Antti Miettinen, Helsingin käräjäoikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Mallioikeuslakiin ehdotetaan tehtäväksi EY:n neuvoston yhteisömallista antaman asetuksen edellyttämät muutokset. Yhteisömalliasetuksen nojalla hakija voi saada yhdellä hakemuksella mallille koko yhteisön kattavan suojan. Asetus on jäsenvaltiossa suoraan sovellettavaa oikeutta.

Yhteisömallin rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edelleen yhteisön tavaramerkki- ja mallioikeusvirastolle. Yhteisömallia koskevaa hakemusta jätettäessä on Patentti- ja rekisterihallitukselle maksettava hakemuksen toimittamismaksu.

Yhteisömallia koskevat kanteet käsitellään mallituomioistuimessa, jonka jäsenvaltio nimeää kansallisista tuomioistuimista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että yhteisömalliasioita käsittelevänä tuomioistuimena toimii Helsingin käräjäoikeus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta. Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Jussi Ranta /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​