TOIMENPIDEALOITE 10/2011 vp

TPA 10/2011 vp - Annika Lapintie /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Solidaarisuusveron asettaminen suurituloisille

Eduskunnalle

Kaikkien suurituloisten verotusta tulisi kiristää väliaikaisesti säätämällä erityinen solidaarisuusvero. Mahdollinen valtion tukema tuloratkaisu ei saa olla esteenä veron toteuttamiselle.

Sekä ansiotuloja että pääomatuloja koskevan solidaarisuusveron taso on asetettava sellaiseksi, ettei kyse olisi vain symboliikasta, vaan verolla todella kartutettaisiin yhteistä kassaa palveluiden rahoittamiseksi ja velanoton pienentämiseksi.

Monissa muissa Euroopan maissa on talouskriisin vuoksi päädytty solidaarisuusveron tyyppisiin ratkaisuihin. Ylimpien tuloluokkien verotusta on kiristetty kriisimaiden Kreikan ja Portugalin lisäksi muun muassa Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa.

Mittaviin veronalennuksiin Suomella ei ole varaa. Veronalennuspuheiden sijaan tarvitaan uusia avauksia veropohjan laajentamiseksi.

Verotukseen tarvitaan lisää solidaarisuutta ja progressiota, jotta yhteiskunnan rahoitus turvataan ja saadaan kaikki osallistumaan maksukykynsä mukaan. Muuten verotusta ei koeta oikeudenmukaiseksi ja luottamus yhteiskuntaan rapautuu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suuria tuloja koskevan väliaikaisen solidaarisuusveron säätämiseksi.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2011

  • Annika Lapintie /vas