TOIMENPIDEALOITE 105/2005 vp

TPA 105/2005 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.1

Eläketulon ja palkkatulon yhdenmukainen verokohtelu

Eduskunnalle

Toimenpidealoitteessa ehdotetaan, että hallitus ryhtyisi viipymättä yhdenmukaistamaan tuloverotusta ja sosiaaliturvamaksujen määräytymisperusteita siten, että eläketulon vero ja maksut eivät voisi olla suurempia kuin vastaavalla tulotasolla palkkatulosta perittävän veron ja maksujen määrä.

Eläkeläiset ovat viime aikoina pudonneet yhä nopeammin palkansaajien tulokehitysvauhdista. Lipposen hallitukset poistivat kansaneläkkeen pohjaosan, mikä heikensi tuntuvasti eläkkeiden tasoa. Vanhasen hallitus on jatkanut heikennyksiä saattamalla kaikki ansioeläkeläiset ns. taitetun indeksi piiriin, mikä heikentää jatkuvasti eläkeläisten ostovoimaa. Vanhasen hallituksen esityksen mukaan sairausvakuutuslain muutoksen jälkeen uuden sairaanhoitovakuutuksen maksu eläketulosta on 0,17 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajilla. Tämä rankaisee eläkeläisiä perusteettomasti. Kehitys johtaa väestöryhmien välisen eriarvoisuuden perusteettomaan lisääntymiseen.

Eriarvoisuutta lisää myös eläkeläisten palkansaajia kireämpi verotus eräissä tuloluokissa. Verotus on noin 900 euron kuukausituloista alkaen kireämpää kuin palkansaajilla. Jos kuukausitulot ovat 1 330 euroa, eläkeläinen maksaa tänä vuonna keskimäärin 1 200 euroa enemmän veroa kuin saman tulotason omaava palkansaaja. Eläkeläiset kokevat aiheellisesti palkansaajia kireämmän verotuksensa epäoikeudenmukaiseksi ja jopa perustuslain hengen vastaiseksi.

Tässä toimenpidealoitteessa vaaditaan hallitukselta toimia verotuksen ja maksujen yhdenmukaistamiseksi siten, että eläketulosta perittävä vero ja maksut eivät voisi missään tuloluokassa olla korkeampia kuin vastaavan tulotason palkansaajan vero ja vastaavat maksut. Tavoitteena tulee olla samantasoisuus. Henkilökohtaiset vähennykset, mm. työmatkakuluvähennys, luonnollisesti aiheuttavat eroja veron ja maksujen suuruuteen.

Toimenpidealoitteessa ehdotettu yhdenmukaistaminen olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista ryhmälle, joka on jo viime aikoina yhä enemmän jäänyt jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Eriarvoistava kehitys on katkaistava pikaisesti tarvittavilla lainmuutoksilla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tuloverotuksen ja tulojen perusteella perittävien maksujen yhdenmukaistamiseksi siten, että eläketulon vero ja eläketulosta perittävät maksut eivät voi koskaan olla suurempia kuin vastaavalla tulotasolla palkkatulosta perittävän veron ja maksujen määrä.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2005

  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​