TOIMENPIDEALOITE 116/2005 vp

TPA 116/2005 vp - Unto Valpas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Henkilöauton käytöstä aiheutuvien työmatkakulujen verovähennysoikeuden nostaminen

Eduskunnalle

Asunnon ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneita kuluja voidaan verotuksessa huomioida vähennyksenä ansiotuloista 500 euron omavastuuosuuden osalta siten, että vähennyksen enimmäismäärä on 4 700 euroa. Kulut lasketaan halvimman, yleensä julkisen, kulkuneuvon käytön mukaan. Erityistapauksissa vähennys myönnetään henkilöauton käytön mukaan, esimerkiksi jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä tai jos odotusaika olisi kohtuuttoman pitkä.

Henkilöauton käytöstä aiheutuvia matkakuluja voidaan vähentää 21 snt/km verovähennyksen omavastuuosuuden ja enimmäismäärän puitteissa. Polttoneisteiden hinnan nopean kohoamisen vuoksi 21 snt/km ei riitä lähellekään korvaamaan oman auton käytöstä aiheutuvia kustannuksia, minkä vuoksi verovähennysoikeutta on nostettava vastaamaan polttonesteiden hinnannoususta johtuvaa kulujen kasvua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin henkilöautolla tehtävien asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten verovähennysoikeuden nostamiseksi vastaamaan polttonesteiden hinnannoususta johtuvaa kulujen kasvua.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005

  • Unto Valpas /vas

​​​​