TOIMENPIDEALOITE 117/2004 vp

TPA 117/2004 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Takaajan, eläkeläisen ja velallisen asema ulosotossa

Eduskunnalle

Suuren taloudellisen laman seurauksena monet yrittäjät ja liikkeenharjoittajat joutuivat velkojensa takia tai erityisesti velkojen takaajina usein elinikäiseen velkavankeuteen. Erityisesti takaajien kannalta tilanne on usein muodostunut hyvin kohtuuttomaksi, koska takaajat yleensä sivullisina ovat usein hyvää tahtoessaan myös joutuneet velallisen asemesta velkojen omavelkaisiksi maksajiksi.

Monet kansalaiset ovat taloudellisessa ahdingossaan menettäneet toimeentulon ohella myös terveytensä ja joutuneet ennenaikaiselle eläkkeelle. Monet heistä kuuluvat myös ns. suuriin ikäluokkiin, joille eläkkeelle siirtyminen on tulevien vuosien asia. Tällöin taloudellinen tulotaso yleensä myös laskee. Myös eläkkeen perusta on usein alhainen laman seurauksena menetetyn tulopohjan vuoksi. Takaajat joutuvat velallisten tavoin ulosoton alaisiksi jo varsin vähäisten eläketulojen tai muiden tulojen osalta. Tällöin ei kerta kaikkiaan jää normaaliin elämään tarvittavaa toimeentuloa ulosoton viedessä vähäisistäkin tuloista merkittävän osan.

Kohtuullista olisi se, että ulosoton nettotulorajaa nostettaisiin 1 000 euroon kuukaudessa. Tällöin velan takaajina velkavankeuteen joutuneet kansalaiset voisivat elää taloudellisen toimeentulon osalta edes kohtuullisen normaalia ja ihmisarvoista elämää. Erityisesti eläkkeellä ja usein myös sairaus- ja invalidieläkkeellä olevien kansalaisten inhimillinen elämä ja toimeentulo kohentuisivat ulosoton tulorajan noston seurauksena. Ratkaisu ei liioin edistäisi vastuutonta elämistä ja kevytmielistä velanottoa.

Jos elinikäiseen velkavankeuteen joutuneiden kansalaisten toimeentuloa parannettaisiin ulosoton alaisten tulojen alarajan nostamisella, sillä olisi oma kotimarkkinoita ja välillisesti työllisyyttä parantava vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin velkojen takaajina, mutta myös velallisina velkavankeuteen joutuneiden kansalaisten ulosottoon menevien tulojen alarajan nostamiseksi esim. 1 000 euroon kuukaudessa.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2004

  • Lauri Oinonen /kesk

​​​​