TOIMENPIDEALOITE  12/2004 vp

TPA 12/2004 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Toimeentulotuen asumismenojen omavastuun poistaminen

Eduskunnalle

Suomessa on edelleen vaikea köyhyys- ja syrjäytymisongelma. Asumismenot muodostavat suuren osan kansalaisen elinkustannuksista. Toimeentulotukea saavien vähävaraisten ihmisten taloutta rasittaa asumismenojen 7 prosentin omavastuuosuus, joka on monelle vähävaraiselle kohtuuttoman suuri rasitus. Vuonna 1997 säädettyyn lakiin toimeentulosta tehtiin suuri huononnus, kun otettiin käyttöön asumiskustannusten omavastuuosuus. Omavastuun osuutta kaavailtiin jopa 20 prosenttiin, mutta vasemmistoliiton vaatimuksesta omavastuun määrää saatiin laskettua 7 prosenttiin budjettiriihessä.

Köyhyysongelmaa helpottaa nimenomaan pienten etuuksien korottaminen, koska työttömyyden ohella todellinen ongelma on riittämätön perusturvan taso. Toimeentulotuen asumismenojen omavastuun poistaminen olisi konkreettinen helpotus vähävaraisille ihmisille. Tällaisella toimenpiteellä hallitus kävisi oikeasti köyhyysongelman kimppuun.

Kansantaloutemme on elänyt vahvan talouskasvun aikaa. Rahaa on ollut käytettävissä enem-män kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin poliittisilla päätöksillä on tehty vähävaraisia ihmisiä tylysti kohtelevia valintoja. Talouskasvusta pitää taloudellista hyvää jakaa myös vähävaraisille ihmisille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toimeentulotuen asumismenojen 7 prosentin omavastuun poistamiseksi.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

  • Matti Kangas /vas