TOIMENPIDEALOITE 128/2002 vp

TPA 128/2002 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kuntouttavan työtoiminnan ylläpitokorvauksen yhdenmukaistaminen

Eduskunnalle

Kun työhallinnon puolella eräiden aktivointitoimenpiteiden kohteina olevien ylläpitokorvauksen tasoa nostettiin 5,05 eurosta 7 euroon, kuntouttavan työtoiminnan osalta korotus jäi tekemättä, joten kuntouttavassa työtoiminnassa työmarkkinatukea saavilla on ylläpitokorvauksen suuruus vielä vain 5,05 euroa. Järjestelmään sisältyy myös epäloogisuus. Kuntouttavan työtoiminnan korvausten tasossa on eräs eri ihmiset erilaiseen asemaan asettava seikka: jos henkilö on toimeentulotuella, hänelle maksetaan toimintarahan nimellä ylläpitokorvausta 7 euroa.

Nykyinen käytäntö loukkaa kiistattomasti yhdenvertaisuuden periaatetta. Esimerkkitapauksessa naapuruksista, joilla on sama työmatka ja jotka ovat samassa paikassa kuntouttavan työtoiminnan piirissä, työmarkkinatuen saaja saa toimeentulotuella olevaan verrattuna 2,95 euroa päivässä pienemmän ylläpitokorvauksen, vaikka molemmilla ylimääräiset syntyvät kustannukset ovat samat, joita varten ylläpitokorvaus on tarkoitettu ja 7 euroksi mitoitettu.

Kyse on myös siitä, että kuntouttavan työtoiminnan ylläpitokorvauksen, siis ylimääräisistä kustannuksista syntyvän korvauksen, tulee olla samansuuruinen kuin työhallinnon muissa toimenpiteissä, kun henkilö lähtee ns. aktivoitumaan työelämään.

Onhan kaiken lisäksi kyseisten henkilöiden osalta kyse siitä, ettei heitä voi edes sosiaalisen asemansa mukaan pitää jotenkin parempiosaisina: he ovat pitkäaikaistyöttömiä, joita mikään muu työhallinnon toimi ei ole pystynyt auttamaan.

Tällainen epäkohta on mitä pikimmin korjattava ja saatettava kaikki kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat mahdollisimman pikaisesti yhdenvertaiseen asemaan, mikä edellyttää, että kaikki kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevat saavat samansuuruisen 7 euron ylläpitokorvauksen niiltä päiviltä, joina he osallistuvat kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin kuntouttavan työtoiminnan ylläpitokorvauksen määrän yhdenmukaistamiseksi työhallinnon muissa aktivointitoimenpiteissä maksettavan ylläpitokorvauksen kanssa.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2002

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd
  • Harry Wallin /sd
  • Unto Valpas /vas
  • Pertti Turtiainen /vas