TOIMENPIDEALOITE 131/2002 vp

TPA 131/2002 vp - Virpa Puisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Arpajaisverokannan pitäminen 7 prosentissa

Eduskunnalle

Arpajaisverolain mukaista arpajaisverokantaa on korotettu kahteen kertaan lyhyen ajan sisällä. Yksinoikeudella toimeenpantavien rahapelien verokantaa muutettiin edellisen kerran vuoden 2001 alusta, jolloin muualla kuin pelikasinoissa pidettävien peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden verokantaa nostettiin 3 prosentista 5 prosenttiin tuotosta. Joulukuussa 2001 raha-automaattien ja kasinopelien käytettävänä pitämisestä maksettava arpajaisvero korotettiin 7 prosenttiin. Siten suunnitteilla oleva arpajaisveron korottaminen raha-automaattien ja kasinopelien osalta tarkoittaisi kolmatta perättäistä arpajaisveron korotusta lyhyen ajan sisällä.

Arpajaisverokannan korottaminen heijastuisi välittömästi vuosittain jaettavaan RAY:n tuottoon sekä heikentäisi kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Laman jälkeen kolmannen sektorin palveluista ja työpaikoista on muodostunut oleellinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen tarjoamia palveluja. Jos arpajaisverokantaa nostetaan, edellytykset toiminnan jatkamiselle heikkenevät oleellisesti. Verokannan korottaminen aiheuttaisi kannattavuusongelmia erityisesti pienille paikkakunnille ja niiden luomille työpaikoille. Arpajaisverokannan nostaminen ja RAY:n tuottojen entistä suuremman osan käyttäminen valtion menojen rahoittamiseen heikentävät myös Raha-automaattiyhdistyksen monopoliasemaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin arpajaisverolain mukaisen arpajaisverokannan pitämiseksi 7 prosentissa.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2002

 • Virpa Puisto /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Erkki Kanerva /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Sulo Aittoniemi /alk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Matti Huutola /vas
 • Timo E. Korva /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Eero Lämsä /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Timo Kalli /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Leea Hiltunen /kd
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Petri Salo /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Irja Tulonen /kok 
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas