TOIMENPIDEALOITE 136/2002 vp

TPA 136/2002 vp - Petri Neittaanmäki /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Oppilashuollon tilanne

Eduskunnalle

Valtakunnallisen kouluterveystutkimuksen mukaan oppilashuollon tilanne on kärjistynyt mahdottomaksi useissa Suomen kaupungeissa. Alkoholin ja huumeiden käyttö on yleistynyt ja abortit, itsemurhat ja muu epätoivo ovat lisääntyneet.

Kouluterveydenhoitajien, koulupsykologien, opinto-ohjaajien sekä koulukuraattoreiden virkoja onkin lisättävä. Esimerkiksi Jyväskylässä koulupsykologeja on vain 2, kun muissa samankokoisissa kaupungeissa niitä on vähintään 4. Kouluterveydenhoitajalla on puolestaan oppilaita 1 400—1 900, kun maan keskiarvo on 700, mikä sekin on liikaa, kun terveydenhoitaja on ainoa juridisesti vaitiolovelvollinen luottamushenkilö ja ennalta ehkäisevää työtä tekevä.

Tehdyt säästöt ovat olleet lyhytnäköisiä. Yhteiskunta joutuu maksamaan ne takaisin moninkertaisesti erilaisina hoitoina ja syrjäytettyjen hoitoprojekteina. Järkevintä olisi panostaa ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy pikaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin uusien oppilashuoltohenkilöiden palkkaamiseksi suurimpiin kaupunkeihin.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2002

  • Petri Neittaanmäki /kesk