TOIMENPIDEALOITE 141/2001 vp

TPA 141/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentaminen

Eduskunnalle

Suomessa rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta. Useassa muussa Euroopan unionin jäsenmaassa ja muualla maailmassa se on huomattavasti alempi. Ikärajan alentamista on Suomessakin ehdotettu useita kertoja, ja esimerkiksi allekirjoittanut on tehnyt asiasta juuri lakialoitteen eduskunnalle. Syynä on se, että yhä useammin alle 15-vuotiaat syyllistyvät rikoksiin, jopa raakoihin henkirikoksiin, jollaiseen liittyvästä epäilystä 14-vuotiaan tekemänä on tutkinta käynnissä Keravalla. Meidän lakimme mukaan kyseinen henkilö jää ilman rangaistusta, vaikka hänet todettaisiin tekoon syylliseksi. Esimerkiksi Englannissa tuomittiin muutama vuosi sitten 10- ja 11-vuotiaat pojat henkirikoksesta usean vuoden vankeusrangaistuksiin. Rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa tulisi alentaa 13 vuoteen. Samalla tulisi ryhtyä räätälöimään uusia rangaistusmalleja nimenomaan 13—15-vuotiaille. Yksi tällainen olisi esimerkiksi ns. arestirangaistus, jota on myös toistuvasti nostettu esille.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy nopeisiin toimenpiteisiin rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamiseksi 13 vuoteen ja ryhtyy kehittämään uusia rangaistusmalleja 13—15-vuotiaille.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk