TOIMENPIDEALOITE 154/2001 vp

TPA 154/2001 vp - Jaana Ylä-Mononen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kielilainsäädännön uudistaminen

Eduskunnalle

Kielilainsäädäntö ja sen toimeenpanemisesta säätäminen on osin vanhahtavaa kieltä ja siksi paikoin vaikeaselkoista. Osa tekstistä on ilmeisesti peräisin 1920-luvulta. Erityisiä tarkastelun tarpeita aiheuttaa muuttunut viranomaisverkosto valtionhallinnosta kuntatasolle asti. On mahdollista, että vanhahtava kieliasu aiheuttaa väärinkäsityksiä niin asiakkaiden kuin viranhaltijoidenkin piirissä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kielilain ja sen toimeenpanoon liittyvän tekstin kieliasun tarkistamiseksi nykyvaatimuksia vastaavaksi.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2001

  • Jaana Ylä-Mononen /kesk
  • Niilo Keränen /kesk
  • Juha Rehula /kesk
  • Inkeri Kerola /kesk

​​​​