TOIMENPIDEALOITE 158/2001 vp

TPA 158/2001 vp - Irja Tulonen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Kotona lastaan hoitavan eläke- ja sosiaaliturva

Eduskunnalle

Yhä useampi lapsi voi pahoin. Masentuneisuus, mielenterveysongelmat ja huumeiden käyttö koskevat yhä enemmän lapsia ja nuoria. Lapset tarvitsevat omien vanhempiensa turvallista läsnäoloa, aikaa ja tavallisen arkielämän kokemuksia. Perheitä ja vanhempia on vaadittu ottamaan heille kuuluva kasvatusvastuu. Samalla yhteiskunta ja työelämä asettavat vaatimuksia, joita on vaikea sovittaa yhteen perhe-elämän kanssa. Nykyisessä perhepoliittisessa järjestelmässä on selkeitä puutteita, jotka eivät kannusta lasten synnyttämiseen ja lasten hoitamiseen kotona. Työn ja perhe-elämän joustavampaan yhdistämiseen ja jaksottamiseen on luotava mahdollisuuksia. Lapsien hoitaminen kotona on arvokasta työtä, ja sitä pitäisi arvostaa yhteiskunnassamme. Tällä hetkellä kotona oleva vanhempi on lähes lainsuojattoman asemassa yhteiskunnassamme. Kotona lapsiaan hoitava vanhempi on yhteiskunnan perusturvan ulkopuolella ensimmäisen vuoden jälkeen. Yksi selkeimpiä puutteita on kotona lastaan hoitavan vanhemman puutteellinen eläketurva.

Lastaan kotona hoitavalle vanhemmalle aiheutuu myös epäoikeudenmukaiset kulut sairastumisestaan. Työssä olevalle korvataan sairauspäivärahalla menetettyä ansiota ja sairaudesta aiheutuneita kuluja. Kotona työtä tekevä henkilö ei ole oikeutettu sairauspäivärahaan. Kotiäidin tai omaishoitajan sairaudenaikainen sosiaaliturva on selkeästi puutteellinen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kotona lastaan tai omaistaan hoitavan henkilön eläketurvan parantamiseksi ja minimisairauspäivärahan palauttamiseksi.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2001

  • Irja Tulonen /kok

​​​​